亚洲AV美国AV产亚洲AV图片

<var id="55tcu"><sup id="55tcu"></sup></var>

<p id="55tcu"></p>
  <object id="55tcu"></object>
  <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>
  <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>

  <nobr id="55tcu"><tt id="55tcu"><p id="55tcu"></p></tt></nobr>
  <font id="55tcu"></font>

    <i id="55tcu"></i><thead id="55tcu"><del id="55tcu"></del></thead>
    Otwarte do 17:30

    Are you interested in one of these vehicles?

    Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


    O BAS Machinery

    BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.

    Nowe i u?ywane maszyny budowlane z dostaw? na ca?y ?wiat!
    BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.
    Du?y wybór u?ywanych ci??kich maszyn i sprz?tu budowlanego

    Du?y wybór

    BAS Machinery ma zawsze na stanie ponad 150 maszyn ró?nych rodzajów i marek, z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach.

    Wi?cej o naszym asortymencie
    Sprzedaj swoje maszyny

    Sprzeda? Twoich maszyn

    Zawsze szukamy u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego – niezale?nie od marki, rodzaju, przebiegu oraz rocznika. Mo?liwa jest równie? zamiana.

    Sprzeda? na rzecz BAS Machinery
    We? maszyn? w leasing w BAS Machinery

    Leasing

    BAS Machinery oferuje wyj?tkowe podej?cie do leasingu u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego. Kliknij poni?szy przycisk, aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje na temat opcji leasingu.

    Wi?cej na temat leasingu
    Partner oferuj?cy pe?ny pakiet us?ug

    Partner oferuj?cy pe?n? obs?ug?

    Gdy kupujesz maszyn? w BAS Machinery, zajmujemy si? wszystkim za Ciebie. Oferujemy porady, szybk? obs?ug? oraz najlepsze ceny.

    Zobacz nasze us?ugi
    BAS Machinery jest niezawodnym partnerem

    Niezawodno??

    BAS Machinery to niezawodny partner zarówno dla klientów, jak i dostawców z ca?ego ?wiata. Wspó?praca z BAS Machinery jest przyjemna i przebiega bez przykrych niespodzianek.

    Solidna firma
    BAS Trucks ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie ci??arówek i przyczep

    Fachowa wiedza

    BAS Machinery nale?y do firmy BAS Trucks, która ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie samochodów ci??arowych i przyczep. Nasza firma nie ogranicza si? jednak do roli sprzedawcy ci??arówek i przyczep.

    Wi?cej o BAS Groep
    Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy we w?asnym j?zyku

    Zespó?

    Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy w swoim ojczystym j?zyku, a nasz zespó? dysponuje ca?? wymagan? wiedz? umo?liwiaj?c? znalezienie idealnej maszyny.

    Zobacz nasz zespó?
    BAS Machinery zawsze poszukuje nowych, zmotywowanych pracowników

    Oferty pracy

    BAS Machinery zawsze poszukuje nowych zmotywowanych pracowników do pracy w swoich nowoczesnych zak?adach, zespole handlowym, dziale IT oraz zespole wsparcia sprzeda?y. Sprawd? oferty pracy.

    Zobacz oferty pracy
    Godziny otwarcia

    Godziny pracy

    • Mo?esz nas odwiedzi? w Veghel:
    • Od poniedzia?ku do czwartku: 8:30–19:00
    • Pi?tek: 8:30–17:30
    • Sobota: 08:30–13:00
    • Niedziela: zamkni?te
    Zobacz stron? z danymi kontaktowymi
    亚洲AV美国AV产亚洲AV图片
    <var id="55tcu"><sup id="55tcu"></sup></var>

    <p id="55tcu"></p>
     <object id="55tcu"></object>
     <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>
     <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>

     <nobr id="55tcu"><tt id="55tcu"><p id="55tcu"></p></tt></nobr>
     <font id="55tcu"></font>

       <i id="55tcu"></i><thead id="55tcu"><del id="55tcu"></del></thead>