亚洲AV美国AV产亚洲AV图片

<var id="55tcu"><sup id="55tcu"></sup></var>

<p id="55tcu"></p>
  <object id="55tcu"></object>
  <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>
  <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>

  <nobr id="55tcu"><tt id="55tcu"><p id="55tcu"></p></tt></nobr>
  <font id="55tcu"></font>

    <i id="55tcu"></i><thead id="55tcu"><del id="55tcu"></del></thead>

    ?

    BAS Machinery

    Twój ogólno?wiatowy dostawca ci??kich maszyn budowlanych i górniczych!

    Nowe i u?ywane ci??kie maszyny oraz sprz?t budowlany z dostaw? do dowolnego kraju!
    Nowe i u?ywane ci??kie maszyny oraz sprz?t budowlany z dostaw? do dowolnego kraju!
    Odwied? stron? o nas

    O nas

    BAS Machinery specjalizuje si? w zarówno nowych, jak i u?ywanych ci??kich maszynach i sprz?cie budowlanym. W Veghel (Holandia) dysponujemy na stanie ponad 200?maszynami

    Dowiedz si? wi?cej
    Wi?cej informacji na temat managera sprzeda?y

    Manager sprzeda?y

    Czy chcesz, aby?my sprzedali Twoje maszyny za Ciebie? Aby Ci w tym pomóc, mamy managera sprzeda?y. Dowiedz si? wi?cej o managerze sprzeda?y i sposobie wspó?pracy, klikaj?c poni?szy przycisk.

    Czytaj dalej
    Sprzedaj BAS Machinery swoj? maszyn?

    Wymiana maszyn

    Je?li chcesz sprzeda? nam bezpo?rednio swoje maszyny lub je wymieni?. Jeste?my zawsze zainteresowani zakupem Twoich maszyn.

    Dalsze informacje
    Kupimy Twoje maszyny

    Informacje kontaktowe

    Mo?esz si? z nami skontaktowa? telefoniczne, e-mailowo, za po?rednictwem czatu, serwisu WhatsApp lub Facebook Messengera, a my odpowiemy na Twoje zapytanie.

    Skontaktuj si? z nami
    U?ywane maszyny i sprz?t budowlany
    U?ywane maszyny i sprz?t budowlany BAS Machinery jest prawdziwym specjalist? w zakresie nowych i u?ywanych ci??kich maszyn, sprz?tu budowlanego oraz sprz?tu do obs?ugi i podawania materia?ów. Dzi?ki nam mo?esz zakupi? maszyny najwi?kszych globalnych marek: Caterpillar, Volvo, Liebherr, Atlas-Copco, Komatsu, Hyundai, JCB, Terex, Manitou i nie tylko. Ka?da marka w porównaniu z innymi ma swoje w?asne mocne strony i dziedziny specjalizacji. Zakup maszyn i sprz?tu budowlanego w BAS Machinery pozwala uzyska? znakomity zwrot z inwestycji. Nasze maszyny s? sprzedawane do ponad 150 krajów. Dlatego wszystkie u?ywane maszyny na stanie dost?pne s? w ró?nych wariantach – z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach!
    Wynajem maszyn W przypadku maszyn dost?pnych w opcji leasingu wy?wietlane s? ceny leasingu. Nale?y zwróci? uwag? na tekst ?W leasingu od”. Je?li ten tekst jest widoczny, dana maszyna mo?e zosta? wzi?ta w leasing. Leasing maszyn mo?e pomóc szybko poprawi? rezultaty biznesowe dzi?ki zmniejszeniu nak?adów na inwestycje. Zdarza si?, ?e cena danej maszyny jest zbyt wysoka, co uniemo?liwia zakup maszyny za gotówk?. W takim przypadku istnieje jednak mo?liwo?? wzi?cia maszyny w leasing b?d? zakupu ratalnego. Leasing jest dodatkow? us?ug? oferowan? przez BAS Machinery. Ch?tnie pomo?emy w znalezieniu odpowiedniej opcji finansowania lub leasingowej, która najlepiej spe?ni Twoje potrzeby. Z?ó? wniosek o leasing i zobacz, co ma do zaoferowania BAS Machinery.
    Maszyny w leasingu
    Zamiana lub sprzeda? maszyn
    Zamiana lub sprzeda? maszyn Mo?esz zamieni? lub sprzeda? u?ywan? maszyn?, b?d? zamieni? j? z cz??ciow? zap?at?. BAS Machinery zawsze mo?e Ci pomóc, poniewa? jeste?my zainteresowani zakupem maszyn niezale?nie od stanu technicznego, marki, modelu oraz przebiegu. Jeste?my pewni, ?e mo?emy Ci zaoferowa? uczciw? cen? za Twoj? maszyn?. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu w sprzeda?y i skupie maszyn w ponad 150 krajach doskonale wiemy, jaka jest uczciwa cena za Twoj? maszyn? na rynku mi?dzynarodowym. Je?li chcesz nam sprzeda? swoj? maszyn?, mo?emy j? nieodp?atnie odebra?, pod warunkiem ?e znajduje si? w dopuszczalnej odleg?o?ci od nas. Mo?esz równie? dostarczy? maszyn? do Veghel. Aby Ci? odci??y?, zajmiemy si? wszystkimi potrzebnymi formalno?ciami.
    亚洲AV美国AV产亚洲AV图片
    <var id="55tcu"><sup id="55tcu"></sup></var>

    <p id="55tcu"></p>
     <object id="55tcu"></object>
     <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>
     <delect id="55tcu"><option id="55tcu"></option></delect>

     <nobr id="55tcu"><tt id="55tcu"><p id="55tcu"></p></tt></nobr>
     <font id="55tcu"></font>

       <i id="55tcu"></i><thead id="55tcu"><del id="55tcu"></del></thead>