Бизнезпедиа

Какво е акция (Buzinezzpedia)

Какво е акция (Buzinezzpedia)
Buzinezz’pedia  – Акция (stock) е вид ценна книга, която изразява право на собственост и представлява иск за част от активите и печалбите на определена компания (още…)

Фондова борса (Ню-Йорк)

Фондова борса (Ню-Йорк)
Buzinezz’pedia – обяснява New York Stock Exchange (NYSE) Ню-Йоркската Фондова Борса (още…)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com