Posts by Vitto Dimitrov

Гаранциите за депозитите в банките

Гарантиране на депозитите в банките е фонд имащ за цел стабилност и доверие във финансовата система. (още…)

Тайните на мениджмънта от Уорън Бъфет

Тайните на мениджмънта от Уорън Бъфет
Уорън Бъфет, гений в инвестирането и гениален мениджър с над осемдесет и осем главни изпълнителни директори на различни компании, които се отчитат пряко при него.  (още…)

Печалба за акция

Печалба за акция
Печалба за акция (EPS) е най-важният индикатор за рентабилността на компанията и най-важната променлива при определяне стойността на бизнеса. (още…)

Капиталов пазар (структура)

Капиталов пазар (структура)
Капиталов пазар – осигурява на бизнеса алтернативен начин за финансиране, чрез емитиране и покупко-продажба на ценни книжа на финансовите пазари. (още…)

Инвестиции в стойност

Инвестиции в стойност
Инвестиции в стойност е най-успешната стратегия на Уолстрийт, базирана на инвестиране в подценени акции на компании. (още…)

Възвращаемост на активите

Възвращаемост на активите
Възвращаемост на активите е формула определяща способността на бизнеса, да генерира печалба от активите на компанията.  (още…)

Бизнес законите

Бизнес законите
Бизнес, търговия и инвестиции генерират приходи, в следствие на неписани закони и правилно изпълнение на бизнес план и стратегия за инвестиране. (още…)

Теория на маркетинга

Теория на маркетинга
Ако не сте наясно какво е маркетинг, това е перфектното обяснение: „Аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ – това е директен маркетинг (още…)

Възвращаемост на собствения капитал

Възвращаемост на собствения капитал
Възвращаемост на собствения капитал е формула изчисляваща ефективността на мениджмънта да управлява бизнеса и парите на компанията. (още…)

Трайно конкурентно предимство

Трайно конкурентно предимство
Трайно конкурентно предимство е основен бизнес модел. Ключът за успеха на компанията се крие в един от трите основни бизнес модела.  (още…)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com