Posts by Vitto Dimitrov

Капиталов пазар (структура)

Капиталов пазар (структура)
Капиталов пазар – осигурява на бизнеса алтернативен начин за финансиране, чрез емитиране и покупко-продажба на ценни книжа на финансовите пазари. (още…)

Бизнес законите

Бизнес законите
Бизнес, търговия и инвестиции генерират приходи, в следствие на неписани закони и правилно изпълнение на бизнес план и стратегия за инвестиране. (още…)

Гарантиране на депозитите в банките

Гарантиране на депозитите в банките
Гарантиране на депозитите в банките е фондът, осигуряващ защита на влоговете и изплаща гарантираните суми по тях. (още…)

Теория на маркетинга

Теория на маркетинга
Ако не сте наясно какво е маркетинг, това е перфектното обяснение: „Аз съм много богат. Омъжи се за мен !“ – това е директен маркетинг (още…)

Стартъп бизнес с лични спестявания

Стартъп бизнес с лични спестявания
Стартъп бизнес в ерата на онлайн глобализирането е възможност, всеки да бъде иноватор и да превърне личните спестявания в успешен бизнес. (още…)

Възвращаемост на собствения капитал

Възвращаемост на собствения капитал
Възвращаемост на собствения капитал е формула изчисляваща ефективността на мениджмънта да управлява бизнеса и парите на компанията. (още…)

Трайно конкурентно предимство

Трайно конкурентно предимство
Трайно конкурентно предимство е основен бизнес модел. Ключът за успеха на компанията се крие в един от трите основни бизнес модела.  (още…)

Инвестиции в стойност

Инвестиции в стойност
Инвестиции в стойност е най-успешната стратегия на Уолстрийт, базирана на инвестиране в подценени акции на компании. (още…)

Финансовите отчети (оценка на бизнеса...

Финансовите отчети (оценка на бизнеса)
Финансовите отчети информират, дали една компания е завинаги обречена на слаби резултати или е с трайно предимство пред конкуренцията. (още…)

Facebook маркетинг

Facebook маркетинг
Facebook маркетинг стратегията трябва да има ясна цел и показатели. Рекламният мениджър измерва ефективността и резултатите от рекламната кампания. (още…)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com