Трайно конкурентно предимство

трайно конкурентно предимствоТрайно конкурентно предимство е основен бизнес модел. Ключът за успеха на компанията се крие в един от трите основни бизнес модела. 

Трайно конкурентно предимство е бизнес ключът за успеха на тези компании, който идва от това, че следват един от трите основни бизнес модела:

 • Продават единствен по рода си продукт или услуга
 • Купуват и продават продукт или услуга на най-ниската цена
 • Предоставят услуга, от която обществото се нуждае непрекъснато

Това се нарича трайно конкурентно предимство. Например „Кока-Кола“, която продава един и същ продукт в продължение на 123 години, като вероятността да продават същият продукт през следващите 123 г. е твърде голяма. Друг пример „Bvlgari“ с уникалните бижута и качеството на шлифованите диаманти. Бизнесът им едва ли ще се промени през следващите 100 години.

Маркетолозите изучават нуждите и преживяванията на клиента. Чрез реклама, производителите на тези продукти трайно настаняват своите продукти в нашите съзнания. Доказателството е, че когато имаме нужда от някаква потребност се сещаме точно за техните продукти. Тези компании притежават късче от съзнанието на потребителите, което значи, че нямат нужда да ги променят с времето. Така имат възможност да продават на по-високи цени, все повече от своите продукти.

Тази маркетингова стратегия и последователност в производството на продукта, създава непрекъснати печалби за компаниите. Ако компанията не трябва постоянно да променя продукта си, не е необходимо да харчи милиони за изледвания, развойна дейност и преустройство, както е при високотехнологичните компании, като „Apple“.

По този начин компанията трупа запаси от налични средства, което означава, че не е необходимо да поддържа високи нива на дълг, т.е. да плаща големи суми по лихви. Следователно остават много налични средства, с които да се разшири дейността или за обратно изкупуване акции, с което нарастват премиите и цената на акциите на компанията, което прави акционерите все по-богати.

Бизнес с инвестирането в компании изисква познание по основи на счетоводството.

„Счетоводството е езика на бизнеса ! Не би трябвало сами да подбирате инвестициите и акциите си, ако не сте готови да направите усилие, за да разберете как да четете и тълкувате финансовите отчети !“ – Warren Buffett

Златното трайно конкурентно предимство на компаниите се крие във финансовите отчети:

Трябва да познавате трите вида финансови отчети:

 • Отчет за приходите и разходите – информира ни каква е печалбата за определен период от време
 •  Балансовият отчет – от отчета научаваме, колко пари има компанията в банката и колко са задълженията
 • Отчетът за паричните потоци – проследява парите, които се вливат и изтичат от бизнеса.

Информацията показва дали разглеждания бизнес или компания са обречени на слаби резултати или компанията е с трайно предимство пред конкуренцията, която прави собствениците свръхбогати.

Независимо дали анализирате бизнес или инвестирате в компании, задължително трябва да следите финансовите отчети на фирмите. Задължително е  да отговарят на следните въпроси:

 • Винаги ли е голяма брутната печалба ?
 • Дългът последователно ли е малък или никакъв ?
 • Сумите за изследвания и развойна дейност винаги ли не са големи ?
 • Финансовия резултат последователен ли е ?
 • Постоянен ли е ръстът на печалбите ?

Тази информация, отразена във финансовите отчети ни дава отговор, дали има последователност в конкурентното предимство на компаниите и има ли трайно предимство пред конкуренцията, което прави бизнеса и инвестицията успешна.

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com