Рентабилност на разходите

рентабилност на разходитеРентабилност на разходите е коефициент, измерващ до колко бинеса е успешен на база задължения и изчислява до каква степен бизнеса е конкурентен на пазара.

Рентабилност на разходите е формула, която изчислява средата на конкурентност, т.е. до каква степен бизнеса е конкурентен на пазара и дали компанията се намира в силно конкурентна сфера, където са необходими големи капиталовложения за поддържане на конкурентноспособността.

Коефициентът на рентабилност на разходите информира също така, дали компанията има дълготрайно конкурентно предимство на пазара пред конкурентите си.

Финансовите отчети на компанията информират, дали бизнеса е завинаги обречен на слаби резултати или е с трайно предимство пред конкуренцията.

Бизнес ключът за успеха на тези компании идва от това, че следват един от трите основни бизнес модела:

  • Продават единствен по рода си продукт или услуга
  • Купуват и продават продукт или услуга на най-ниската цена
  • Предоставят услуга, от която обществото се нуждае непрекъснато

Отчет за приходи и разходи информира инвеститорите за резултатите от дейността на компанията и каква е печалбата за определен период.

Да оценим бизнеса и да изчислим коефициентът на рентабилност на разходите трябва да знаем стойността на разходите за лихви, което включва изплатените през тримесечието или годината лихви по дълговете на компанията.

Рентабилност на разходите е статията за изплатените лихви по отразените, като пасив в балансовия отчет дългове на фирмата. Някой дружества, като банките имат доход от лихви по-голям от плащанията по тях, но разходите за лихви на повечето търговски и производствени компании са много по-големи от приходите от тях.

Разход за лихви наричаме финансов, а не разход за оперативна дейност, обособен самостоятелно, защото не е обвързан с никакви производствени или търговски процеси. В случая, лихвата зависи от общия дълг, отразен в счетоводните книги на фирмата. Колкото е по-голям кредитът на една компания, толкова повече лихва трябва да плати.

Компаниите с високо съотношение на разход за лихви спрямо оперативната печалба са два вида:

  • Компания в бранш с голяма конкуренция, където са необходими големи капиталовложения за поддържане на конкурентноспособността
  • Компания с отличен икономически фундамент, задлъжняла при изкупуването и със заемен капитал

Дългосрочното конкурентно предимство, при оценка на бизнес от друга страна дава висок коефициент на рентабилност на приходите, което позволява на компанията свободно да определя цената на продаваните продукти и услуги, значително над себестойността на произведената продукция.

Златното трайно конкурентно предимство на компаниите е пътят към богатството. Бизнес ключът за успеха на тези компании идва от това, че следват един от трите основни бизнес модела.

Компаниите с трайно предимство пред конкуренцията имат малки или никакви разходи за лихви. Например: Procter&Gamble (производител на потребителски стоки) – Ariel, Gillette, Head&Shoulders, Pampers и много други, изразходва само 8% от оперативната си печалба под формата на разходи за лихви ; Goodyear (производител на гуми) – е в капиталово интензивния с високо ниво на конкуренция бранш за автомобилни гуми, изразходва средно 49% от оперативната си печалба за разходи за лихви. Авиокомпаниите например са в сектор с много голяма конкуренция.

Разходи за лихви на фирми от групата на потребителските стоки притежаващи дълготрайно конкурентно предимство са по-малко от 15% от оперативната им печалба.

Коефициент на разходите:

Плащания по лихви/Оперативна печалба = Коефициент на рентабилност на разходите 

Процентът на плащания по лихвите спрямо оперативната печалба варира значително от сектор до сектор. Например в банковия сектор, Wells Fargo изразходва близо 30% от оперативната си печалба за разходи по лихви, но от петте водещи банки в Америка е с най-нисък показател. Инвестиционната банка Bearn Sterns, изразходва 70% от оперативната си печлба за разходи по лихви, последното тримесечие на 2007 г. преди финансовата криза. Задълженията по това перо скачат над 230% през 2008 г. което значи, че компанията е трябвало да плати от собствения си капитал, да покрие разликата, което довежда до катастрофа опериращата при високи нива на дълг Bearn Sterns. Акциите на компанията се сриват до 0.10 долара, като година по-рано се продават за 170 долара за акция, е принудена да се слее с JPMorgan.

Инвестиране в бизнес със златно трайно конкурентно предимство е инвестиционна стратегия,където трябва да проследим годишните коефициенти на рентабилност на разходите, заедно с коефициента за рентабилност на приходите за последните 10 години, където търсим последователност. Компаниите във всяка индустрия с най-нисък процент разходи за лихви спрямо оперативната печалба са бизнеси притежаващи конкурентно предимство. 

 

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com