Какво е инфлация (Buzinezzpedia)

инфлация

Biznezz’pedia  – Инфлацията се определя, като устойчиво нарастване на общото равнище на цените на стоките и услугите.


Какво е инфлация – това е покупателната способност на местната валута, т.е. реалното количество стоки или услуги, което парите могат да купят.

Инфлацията се разглежда, като стойност на един лев. Когато инфлацията се повишава, всеки лев, който притежавате купува по-малък процент на стоки или услуги. Измерва се като годишно процентно увеличение.

Стойността на един лев не е постоянна, когато има инфлация. Ако инфлацията се повишава е налице спад в покупателната способност на парите.

Например, ако темпът на инфлация е 2% на годишна база, тогава теоретично едно пакетче дъвки струващо 1 лв, реално ще струва 1.02 лв. След повишаване на инфлацията, вашият 1 лев не може да купи същите стоки или услуги, както по-рано.

Икономическо(пазарно) определение за инфлация

Индексът на потребителските цени (CPI) т.н. инфлационен индекс, изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката и е основният измерител на инфлацията. Разликите в очакваните стойности и реалните данни оказват значително влияние върху фондовите и валутните пазари.Видове инфлация:

Дефлация – имаме, когато общото равнище на цените спада. Това е обратното на инфлацията.

Хиперинфлация –  е необичайно бърза инфлация. Изключително повишаване на цените на стоките и услугите в кратки срокове. В екстремни случаи, това може да доведе до разпадането на паричната система на една нация.

Стагфлация – е комбинацията от висока безработица и икономическа стагнация с инфлация.

Причини за възникване на инфлацията
Има две основни общоприети икономически теории:

Demand-Pull Инфлацията – Тази теория може да се обобщи като „твърде много пари преследват твърде малко стоки“. С други думи, ако търсенето се увеличава по-бързо от предлагането, цените се увеличават. Това обикновено се случва в развиващите се икономики.

Cost Push Инфлацията – Когато разходите на компаниите вървят нагоре, фирмите трябва да увеличат цените, за поддържане на техните маржове на печалба. Увеличените разходи могат да включват: заплати, данъци, разходи за внос.

Цената на инфлацията
Общоприект факт е да се смята инфлацията за нещо лошо, но това не е непременно така. Инфлацията оказва влияние върху различните хора по различен начин. Също така зависи от това дали инфлацията е очаквана или неочаквана. Ако нивото на инфлация съответства на това, което по-голямата част от хората са очаквали, имаме очаквана инфлация и тя може да се компенсира, тогава цената не е висока.

Например, банките могат да променят нивото на лихвените си проценти и работниците могат да договарят нови условия по договорите си, които включват автоматично повишение на заплатите, според равнището на цените и повишението на инфлацията.

Изводи за инфлацията
Инфлацията е знак, че икономиката се разраства. В някои ситуации, ниска инфлацията или дори дефлация може да бъде също толкова лошо, колкото висока инфлация. Липсата на инфлацията може да е индикация, че икономиката отслабва.

Не е толкова лесно да се поставя етикет на инфлацията, дали е добро или лошо – това зависи от икономиката като цяло.

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com