Инвестиции в стойност

инвестицииИнвестиции в стойност е най-успешната стратегия на Уолстрийт, базирана на инвестиране в подценени акции на компании.

Инвестиции в стойност е най-успешната стратегия на Уолстрийт, но не е много популярна, тъй като големите играчи не се интересуват от дългосрочната икономическа стабилност на компаниите.

Институционалните инвеститори залагат в инвестиционната си стратегия на усилено купуване и продаване с широк дивесрифициран портфейл. Единственото от което се интересуват е, дали цените на акциите се качват или падат в краткосрочен план.

Големите играчи, понякога довеждат цените на акциите до невероятно високи нива, като реалните дългосрочни икономически переспективи пред самите компании, остават на заден план. Понякога тези играчи сриват цените на акциите до безумно ниски нива, като също така пренебрегват дългосрочните перспективи на дружествата. Точно при тези ниски нива е момента да се влезе на пазара и да се спечелят пари.

Ако купим тези подценени компании на цени под дългосрочната им реална стойност, то постепенно пазарът ще коригира цената им нагоре. След като пазара преоцени стойността на тези компании и коригира грешката си, е момента да ги продадем на печалба. Което е основата на инвестиции в стойност.

Създателят на стратегията, инвестиции в стойност е Бенджамин Греам, анализатор на Уолстрийт през 30-те години на миналия век и учител на великият инвеститор Уорън Бъфет.

Инвестиционната стратегия се базира върху намирането на компании, които се продават на цена, под половината от паричните средства, които притежават.

Едно от правилата на Греам гласи, че ако цената на акцията се покачи с 50% трябва да се продаде и това ако не се случи в рамките на 2 години, акцията се продава.

Уорън открива, че цените на тези акции се изтрелват много над нивата, на които Греам е прибрал печалбите си и те се представят успешно година след година. Усъвършенствайки тази стратегия, Уорън открива инвестициите в компании с дълготрайно конкурентно предимство, което е пътя към богатството.

Новата стратегия на Бъфет се базира върху фундамента на тези компании. Бизнес икономиката, която извлича дългосрочно конкурентно предимство, което създава подобно на монопол икономика и позволява на компаниите да продават на по-високи цени или по-голямо количество от продукцията си, като реализират значително по-големи печалби от конкурентите си.

Бизнес ключът за успеха на тези компании идва от това, че следват един от трите основни бизнес модела:

  • Продават единствен по рода си продукт или услуга
  • Купуват и продават продукт или услуга на най-ниската цена
  • Предоставят услуга, от която обществото се нуждае непрекъснато

Ако конкурентното предимство на някоя компания се задържи дългосрочно, тогава реалната стойност на бизнеса продължава да расте година след година и е разумно да държим позициите си, колкото е възможно по-дълго, за да се възползваме от конкурентното предимство на дружеството.

Пазарът в даден бъдещ момент осъзнава ръста в реалната стойност на компанията и цената на акциите се покачва. Трайното конкурентно предимство превръща инвестициите, в неизбежно печаливши. Финансово погледнати тези компании са с невероятно добро икономическо състояние, което прави шансът да фалират, равен на нула. Колкото по-ниско играчите на Уолстрийт свалят цените на акциите, толкова е по-малък е риска за инвеститорите. Ниските цени на акциите означават голям потенциал за разтеж и печалба.

Стратегията, инвестиции в стойност е обратната на наложилото се твърдение на Уолстрийт, че за максимизиране на печалбите е необходим висок риск.

С намаляване на риска се повишава вероятността за печалба, стига да платим справедлива цена за този тип бизнес и да задържим инвестицията достатъчно дълго. Ако търгувате с акции, а не с контракти за разлика(CFD) и задържите инвестицията дългосрочно, ще отложите плащането на данъка върху капиталовите печалби, а това ще даде възможност на инвестицията да расте, без да се облага с данък.

Пример: Уорън Бъфет инвестира 11 млн. долара в „Уошингтън Поуст“ през 1973 г., един вестник с дълготрайно конкурентно предимство. През всичките години инвестицията е нарснала до 1.4 млрд. долара, като Уорън не е продал нито една акция и не е платил нито цент данък. Стратегията на Греам по правилото за 50% би продало инвестицията в Уошингтън Поуст още през 1976 г. за около 16 млн. долара, начислен данък в размер на 39% от дохода.

Финансистите от Уолстрийт вероятно са притежавали тази акция хиляди пъти през последните 43 години за печалби от 10-20%, като са плащали данъци всеки път, когато са я продавали. Инвестицията на Уорън му носи 12 460% възвращаемост, като и до днес не е платил и цент данък върху печалбата си от 1.4 млрд. долара.

Златното трайно конкурентно предимство на компаниите е пътят към богатството, което прави Уорън най-успешният инвеститор в историята.

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com