Еволюцията на предприемача (инфографика)

предприемачПредприемач в ерата на технологиите, социалните мрежи и онлайн глобализирането промениха начина, по който се прави бизнес (инфографика)

Предприемачът от вековете на стария свят е развивал собствен предаван през годините семеен бизнес в сферата на търговията или занаятчииството.

Индустриалната епоха дава огромент тласък в развитието на големия бизнес, който е заемал централно място в икономиките на страните. Пазарът е заемал основна част в живота на хората. Търговците са се окрупнили с развитието на корабоплаването и откриването на нови земи. Световният пазар на стоки се е разширил интерконтинентално. Предприемачите в тези времена са били изобретатели, които са внедрявали нови технологии за производство, морски и сухопътен транспорт.

През 20-ти век е бума на медийните корпорации. Радио, телевизия и кино са дали началото на рекламата и на една нова глобална индустрия. Маркетинга и рекламата заемат основна част от съвременния бизнес.

Информационната ера идва през 80-те с откриването на интернет, който свързва целия свят в едно цяло. Идея за милиарди, която се развива и дава началото на съвременния предприемач.

Предприемач в ерата на технологиите, социалните мрежи и онлайн глобализирането е избор и възможност за нов вид  стартъп бизнес.  Онлайн разплащанията, търговията и инвестирането на финансовите пазари, откриват неограничени възможности за всеки, да развие бизнес нюх и да превърне личните спестявания в успешен бизнес.

Личните спестявания дават възможности за инвестиции, които да се превърнат в доходен бизнес. Переспективите се отварят в момента, когато човек направи стъпка напред за едно сигурно финансово бъдеще, като успешен предприемач.

Съвременният предприемач инвестира в собственото си развитие и бъдещето си, като изучава управление на бизнеса и интегриране на стратегии за допълнителни приходи. Познанието за бизнеса е знание за успех. Как се сключват сделки, как се инвестира дългосрочно, кои са най добрите безрискови инвестиции за парите си. Управлението на финансовото си бъдеще дава сигурност и финансова независимост.

Бизнезграфиката представя еволюцията от първите предприемачи, през вековете до съвременните технологични и бъдещите дигитални предприемачи:предприемачпредприемач

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com