Гаранциите за депозитите в банките

Гарантиране на депозитите в банките е фонд имащ за цел стабилност и доверие във финансовата система.

Гарантиране на депозитите в банките е фондът осигуряващ защита на влоговете и изплаща гарантираните суми по тях.

В статията ще разберете, как са защитени вашите интереси на вложители и системата произтичаща от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Как се гарантират депозитите ?

Депозитите в банките се гарантират на принципа един вложител в една банка, т.е. влоговете на всяко лице са гарантирани във всяка отделна банка, член на системата за гарантиране на влоговете в България.

В случай, че Българската народна банка (БНБ) отнеме лиценза за банкова дейност на дадена банка или обяви влоговете в нея за неналични, или поради акт на съдебен орган вложителите нямат достъп до средствата си в банката, Фондът за гарантиране на влоговете (ФГВБ) изплаща в срок до 7 работни дни гарантирания от закона размер по влоговете на вложителите в банката до 196 000 лв.

Гарантирани ли са депозитите във всички банки ?

Фондът гарантира влоговете във всички банки, лицензирани от БНБ, включително в клоновете им в други държави, членки на Европейския съюз.

Гарантирани от ФГВБ са и депозитите в клоновете в България на банка със седалище извън ЕС, получила лиценз от БНБ за банкова дейност в страната, ако държавата седалище на банката не предоставя гаранция по влоговете.

Влоговете в клонове на банки от държави, членки на ЕС са защитени от фонда за гарантиране на влоговете от седалището на банката.

Чии депозити гарантира ФГВБ ?

Фондът гарантира влогове на физически и юридически лица, както български така и чуждестранни.

Кои депозити са гарантирани ?

Гарантирани са депозитите в левове и чуждестранна валута. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левовата им равностойност по курса на БНБ към датата на акта или съдебното решение.

Какви депозити са гарантирани ?

Гарантирани са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид: разплащателна, сметка с дебитна карта, депозитна, спестовна, набирателна, сметка открита на едно или повече лица.

Съгласно закона, гаранцията по влоговете за кредитни салда, получени в резултат от оставени по сметка средства, банката по закон е задължена да изплати на клиентите.

Финансовите инструменти с инвестиционен характер не се считат за банков влог и не се гарантира от ФГВБ, с изключение на поименните депозитни сертификати.

Кои депозити не са гарантирани ?

Изключени по закон от гарантираното покритие са влоговете на банките и други финансови институции, застрахователни и презастрахователни институции, пенсионно-осигурителни дружества, фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционни посредници, други инвестиционни фондове, схеми и дружества, бюджетни организации и гаранционни фондове.

Vitto Dimitrov

Vitto Dimitrov

CEO & Founder at Бизнесмен
Висококвалифициран финансов експерт, инвестиционен стратег и икономист с безценен опит от водещи световни компании. Мотивиран от резултатите, находчив финансов професионалист с доказани способности на лидер, да надвиши поставените финансови цели с извличане на максимума от всички дейности, като предоставя мулти-ефективни финансови стратегии в ключови бизнес решения и управлението на човешките ресурси за развитието на успешен финансов екип.

Висококвалифициран инвестиционен стратег на глобални икономики и финансови пазари с изключителен опит в областта на порфолио мениджмънт, финансов анализ и инвестиционни стратегии с фундаментален възглед върху основните валути, стоки, индекси, акции, фиксиран доход и алтернативни активи.
Vitto Dimitrov

Latest posts by Vitto Dimitrov (see all)

No Comments Yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com