Стартъп бизнес

Превърнете личните спестявания в успешен бизнес

Learn more

Лични финанси

Посъветвай се с buzinezzman.com и стартирай онлайн бизнес без разходи

Learn more

Онлайн търговия

Светът на пазарите и парите дава много възможности за постоянни приходи

Learn more

Гаранциите за депозитите в банките

Гарантиране на депозитите в банките е фонд имащ за цел стабилност и доверие във финансовата система. (още…)

Тайните на мениджмънта от Уорън Бъфет

Тайните на мениджмънта от Уорън Бъфет
Уорън Бъфет, гений в инвестирането и гениален мениджър с над осемдесет и осем главни изпълнителни директори на различни компании, които се отчитат пряко при него.  (още…)

Печалба за акция

Печалба за акция
Печалба за акция (EPS) е най-важният индикатор за рентабилността на компанията и най-важната променлива при определяне стойността на бизнеса. (още…)

Капиталов пазар (структура)

Капиталов пазар (структура)
Капиталов пазар – осигурява на бизнеса алтернативен начин за финансиране, чрез емитиране и покупко-продажба на ценни книжа на финансовите пазари. (още…)

Инвестиции в стойност

Инвестиции в стойност
Инвестиции в стойност е най-успешната стратегия на Уолстрийт, базирана на инвестиране в подценени акции на компании. (още…)

Възвращаемост на активите

Възвращаемост на активите
Възвращаемост на активите е формула определяща способността на бизнеса, да генерира печалба от активите на компанията.  (още…)

Еволюцията на предприемача (инфографи...

Еволюцията на предприемача (инфографика)
Предприемач в ерата на технологиите, социалните мрежи и онлайн глобализирането промениха начина, по който се прави бизнес (инфографика) (още…)

Стартъп бизнес с лични спестявания

Стартъп бизнес с лични спестявания
Стартъп бизнес в ерата на онлайн глобализирането е възможност, всеки да бъде иноватор и да превърне личните спестявания в успешен бизнес. (още…)

Facebook и пътя на създателя

Facebook и пътя на създателя
Facebook и живота на създателя Марк Зукърбърг от домашния компютър до създаването на световната социална мрежа (бизнезграфика) (още…)

Бизнес законите

Бизнес законите
Бизнес, търговия и инвестиции генерират приходи, в следствие на неписани закони и правилно изпълнение на бизнес план и стратегия за инвестиране. (още…)

Следвайте ни във Facebook


Market Quotes are powered by Investing.com